وداع از کربلا

شعر از روانشاد حسن عاصي

4 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

تفنگت را زمين مگذار

شعر از خليل آساني «حائر»

4 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

خاک پاي شهدا تاج شرف خواهد شد

شعر از احمد بابايي

4 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

ایران

شعر از علی شهودی

4 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

0 مقاله ذخیره شده