نگاهی به؛ مکتب شعر عاشورايی آذربايجان وعناصر ساختاری و ويژگیهای آن (5)

زبان و مکتب شعر عاشورايی آذربايجان

5 ساعت قبل | نوشته: جلال محمدی

جامه شهادت

شعر از علی شهودی

5 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

از دل غمزده ملت ايران نرود ...

(در شهادت سيد «محبوب‌القلوب» آذربايجان و امام جمعه تبريز، آيت‌الله آل هاشم و رئيس السادات و رئيس جمهور مظلوم و مقتدر آيت‌الله رئيسی و ياران مجاهدش)

5 ساعت قبل | نوشته: جلال محمدی

خبر

شعر از حسن زرنقي

6 ساعت قبل | نوشته: بخش خبری آذربایجان

0 مقاله ذخیره شده