Alternate Text
Alternate Text

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
از هیچ اقدامی برای صیانت از جان مردم دریغ نخواهیم کرد
گزارش تصویری

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: از هیچ اقدامی برای صیانت از جان مردم دریغ نخواهیم کرد و ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و انگلیس، تدبیر حکیمانه‌ی رهبر فرزانه‌ی انقلاب بود.
علی نیکزاد در صفحه توئیتر خود اظهار کرد: از هیچ اقدامی برای صیانت از جان مردم دریغ نخواهیم کرد و ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و انگلیس تدبیر حکیمانه‌ی رهبر فرزانه‌ی انقلاب بود.
متن توییت وی به شرح ذیل است:
‏نظرسنجی‌ها نشانگر اعتماد ۷۲ درصد مردم برای تزریق واکسن ایرانی هستند؛ آمریکا نیز بروز آنافیلاکسی، ناتوانی جسمی و مرگ در واکسن فایزر را گزارش کرده است.
از هیچ اقدامی برای صیانت از جان مردم دریغ نخواهیم کرد و ممنوعیت ورود واکسن از آمریکا و انگلیس، تدبیر حکیمانه‌ی رهبر فرزانه‌ی انقلاب بود.