Alternate Text
Alternate Text

از هم گسیختگی وضعیت دفاعی اتحادیه اروپا
گزارش تصویری

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان نشست با وزرای دفاع کشورهای عضو این اتحادیه، وضع دفاعی این منطقه را از هم‌گسیخته و منفعل توصیف کرد.
جوسپ بورل در نشستی با حضور خبرنگاران در وین به چالش‌های بین‌المللی اشاره و تصریح کرد که اتحادیه اروپا باید بتواند در قامت ارائه دهنده امنیت نقش بهتری را ایفا کند.
وی که این اظهارات را پس از برگزاری اولین نشست سالانه بازنگری وضعیت دفاعی اتحادیه اروپا مطرح می‌کرد؛ افزود که در این جلسه درباره اینکه اتحادیه اروپا چطور می‌تواند در قامت ارائه دهنده امنیت ایفای نقش کند و برای چالش‌های آینده بهتر آمادگی داشته باشد بحث و تبادل نظر شد.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تشریح چالش‌های موجود، به تنوع بیشتر جنگ‌افزارهای نظامی در اروپا نسبت به آمریکا اشاره کرد و بیان داشت: اگر آمریکا به عنوان بزرگترین ارتش جهان تنها ۴ نوع ناو جنگی دارد چه معنایی دارد که ما در اروپا ۳۰ نوع ناو جنگی و ۱۶ نوع تانک داشته باشیم.