Alternate Text
Alternate Text

قدس و مسلمانان (4)
گزارش تصویری

یک جریان سومی نیز هست که حتماً باید بازشناسی شود. این جریان که قابل‌جمع در میان همدیگر هستند جریان ایلومیناتی است. مجامعی را به نام مجامع مخفی داریم که در جهان بسیار هستند و سابقه بسیار طولانی هم دارند. در میان مردم به عنوان فراماسونری جهانی شناخته شده است. ما در غرب یک تشکیلات مخفی ویژه به نام ایلومیناتی داریم که فشرده شده سران صهیونیست جهانی هستند. از نظر ایدئولوژیک شیطان‌پرست هستند و از نظر عملی اینان به سحر و جادو و علوم غریبه آلودگی بسیار دارند. از نظر ارتباطات سیاسی و اقتصادی، بسیاری از بزرگان سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای اروپا و آمریکا در ایلومیناتی جمع هستند. در مجمع مخفی ایلومیناتی ایدئولوژی تلاش برای برقراری حکومت دجال آخرالزمان وجود دارد. تأسیس دولت جهانی دجال آخرالزمان که جز شیطان نیست. این‌ها در زمره فاسدترین، مفسدترین، کافرترین و نجس‌ترین مجامعی هستند که قابل شناسایی است. سران ایالات‌متحده آمریکا مثل بوش پدر و پسر، ملکه انگلستان و بسیاری دیگر عضو ایلومیناتی هستند. ایلومیناتی فراتر از یهودیت صهیونیستی و فراتر از مسیحیت صهیونیستی است. اورشلیم را هدف قرار داده تا آنجا را تصاحب کند و در آنجا دولت مرکزی و دولتی جهانی به وجود بیاورد. همه این‌ها می‌‌دانند اگر کسی بخواهد دولت جهانی تشکیل دهد، ضرورتاً باید بتواند بر کل فلسطین مسلط باشد. چون از نظر تاریخی، اجتماعی، اقتصادی، مطالعات استراتژیک و ... محل فلسطین و اورشلیم محلی است که اگر کسی بتواند آنجا دولت جهانی تشکیل دهد می‌‌تواند بر کل جهان مسلط شود. لذا ایلومیناتی تیزتر، تندتر و مسلح‌تر از دو جریان اول و دوم به دنبال تحقق این ماجرا است.
اما ایده این جریان نه مذهبی و نه الهی و نه آسمانی است بلکه ایده کاملاً شیطانی است. چون آن‌ها می‌‌دانند اتفاقاتی در جهان دارد رخ می‌‌دهد و می‌‌دانند جهان دارد برای یک تحول بزرگ آخرالزمانی مهیا می‌‌شود و می‌‌دانند که بستر لازم برای خروش و قیام جهانی مستضعفان آغاز شده و می‌‌دانند که این دولت جهانی مستضعفان، از مسیر مسلمانان در خاورمیانه، ایران و عراق می‌‌گذرد. قبل از آنکه قیام جهانی مهدی موعود(عج) رخ دهد و مسلمانان از خاومیانه تحت رهبری امام مبین، موعود آخرالزمان بتوانند به تأسیس دولت جهانی  برسند، می‌‌خواهند در وقت باقیمانده با سرکوبی همه مؤمنان و مستضعفان، دولت جهانی بنی‌اسرائیلی را در اورشلیم محقق کنند. تکلیف معامله قرن هم از اینجا مشخص می‌‌شود. معامله قرن یک مرحله قبل از تأسیس دولت جهانی است.
از اینجا به بعد با معامله قرن ما مرحله جدیدی را آغاز خواهیم کرد که در این مرحله، بیت‌المقدس در تصرف کامل یهودی‌ها در می‌‌آید.
می‌‌توانند معبد سلیمان مسیحیان صهیونیست را بسازند و کابالیست‌ها و شیطان‌پرستان می‌‌توانند در آنجا متمرکز شوند تا بتوانند طی یک ماجرا و با جنگ بزرگ فراگیر، خودشان را برای همیشه از دست مسلمانان خلاص کنند و زمینه دولت جهانی را به وجود آورند. نگاه آخرالزمانی برای تأسیس دولت جهانی بنی‌اسرائیلی قبل از ظهور مهدی موعود(ع) است. شکل گیری جریان مقاومت با رهبری جمهوری اسلامی ایران، می رود تا تمامی برنامه های آن ها را بر هم زند. بر این اساس تمام تلاش خود را می کنند تا نگذارند جمهوری اسلامی به عنوان الگویی برای ملت های ستم دیده در آید. تمامی تلاش های آنان در این راستا قابل ارزیابی است. اما قرائن نشان می دهد که جریان مقاومت به رشد و بالندگی رسیده و خاموش شدنی نیست و می رود تا زمینه ظهور منجی موعود را ایجاد و بر اساس بشارت قرآن، نابودی حکومت صهیونیستی و تشکیل حکومت جهانی مهدی(ع) را فراهم کند؛ انشاءالله.