Alternate Text
Alternate Text

رفع تصرف ۱۹۸ هکتار اراضی ملی آذربایجان‌شرقی از دست سودجویان زمین خوار
گزارش تصویری

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی مرکز آذربایجان‌شرقی از رفع تصرف ۱۹۸ هکتار اراضی ملی استان از دست سودجویان زمین خوار خبر داد.
محبوب علیلو اظهار داشت: دستگاه قضایی استان عزم جدی و راسخ برای صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی دارد و به تبع آن با هرگونه تغییر کاربری، ورود به بستر رودخانه‌ها، ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز خارج از حریم شهرها برخورد قانونی و جدی کرده و خواهد کرد.
وی با اشاره به مالکیت دولت بر حریم رودخانه‌ها اضافه کرد: در صورت مشاهده ساخت و ساز غیرمجاز در اماکن یاد شده، شرکت آب منطقه‌ای و مدیریت منابع آب، برابر مقرارت موظف به اخذ دستور قضایی و تخریب مستقلات و رفع تصرف است.
وی در مورد حجم آزادسازی و بازگشایی صورت گرفته در استان گفت: طی امسال و تا اواخر اردیبهشت ماه امسال 27 کیلومتر از بستر و حریم رودخانه‌های آذربایجان‌شرقی که مورد تعرض افراد سودجو قرار گرفته بود بازگشایی و همچنین از  198 هکتار از اراضی ملی که جزء انفال محسوب می‌شد رفع تصرف صورت گرفته است.
علیلو بخش دیگری از مواردی که صیانت از حوزه‌های زمین و خاک را می‌طلب سفره‌های آب‌های زیرزمینی و سطحی اعلام و تاکید کرد: با توجه به اقلیم و شرایط آب و هوایی بوجود آمده، حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیراصولی از سفره‌های زیرزمینی و حتی سطحی نیازمند توجه هم شهروندان و هم مسئولان است.
این مقام ارشد در حوزه قضایی استان افزود: با همکاری شرکت آب منطقه‌ای و امور آب شهرستان‌ها، حفر چاه‌های غیرمجاز و برداشت اضافه و خارج از ظرفیت چاه‌های موجود مورد رصد قرار گرفته و در صورت مشاهده هرگونه تخلفی نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز و جلوگیری از برداشت‌های خارج از حد مجاز اقدام شده و پرونده قضایی برای متخلفان تشکیل می شود.