Alternate Text
Alternate Text

عکس نوشت
گزارش تصویری

 زندگی در مرز هند و میانمار 
قبیله‌ای در مرز هند و میانمار وجود دارد که پیش‌تر در هر دو کشور رفت و آمد داشتند اما با گسترش کرونا از ورود آنها به کشورها جلوگیری می‌شود.