Alternate Text
Alternate Text

محکومیت باشگاه شهرداری تبریز در 3 پرونده
گزارش تصویری

باشگاه شهرداری تبریز در 3 پرونده محکوم شد.
کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال در 3 پرونده باشگاه شهرداری تبریز را محکوم کرد.
این در حالی است که امتیاز تیم فوتبال شهرداری تبریز به باشگاه علم و ادب واگذار شده و هنوز وضعیت این پرونده‌ها مشخص نیست.
طی حکم کمیته تعین وضعیت بازیکنان که در سایت فدراسیون فوتبال کشور هم آمده است، باشگاه شهرداری تبریز در 3 پرونده محکوم گردیده که این احکام به شرح زیر است:
در پی شکایت علی نظری از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 717 میلیون ریال بابت قسمتی از خواسته در حق خواهان محکوم شد همچنین در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن در ستون خواسته کمیته با تکلیفی مواجه نیست.
همچنین در پی شکایت علی محمدی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 301 میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.
در پرونده شکایت شیرزاد فرید قره‌قشلاقی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ 381 میلیون و 200 هزار ریال بابت قسمتی از خواسته خواهان محکوم و در خصوص هزینه دادرسی با توجه به عدم مطالبه آن در ستون خواسته کمیته با تکلیفی مواجه نیست.