Alternate Text
Alternate Text

عکس نوشت
گزارش تصویری

اُنس گرفتن کودکان با قرآن
مراسم جزءخوانی و ترتیل قرآن کریم هر روز در ماه مبارک رمضان برگزار می شود و چیزی که جالب است انس گرفتن کودکان با قرآن و حضور آنها در چنین محافلی است.